PRIVACY POLICY


1. WIE?


Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de

verantwoordelijke voor de verwerking REHAMOT , met zetel te 8793 Waregem,

Schoendalestraat 111, met ondernemingsnummer BTW BE1003.235.690, en als

contactpersoon de heer Manu Decock (contact@rehamot.be)


“Rehamot” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons

anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy.

“Rehamot” leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende

de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor

het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (GDPR).


2. WELKE GEGEVENS?


Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier.

Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam – familienaam) en e-mailadres,

adres, BTW-nummer, telefoonnummer en gsm-nummer in te vullen.

 

· Uw voor- en familienaam, om u correct te kunnen aanspreken;

· Telefoonnummer: indien er extra informatie of vragen zijn kunnen we u dan snel

contacteren;

· E-mail adres: om uw bestelling en betaling te bevestigen en u een overzicht van uw

bestelling te geven;

· Uw adres: om de levering te kunnen volbrengen;


De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de

cookiepolicy.


3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?


De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te

voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een partner, om de

levering van de bestelling te volbrengen.

De gebruiker kan zich eveneens inschrijven via de nieuwsbrief. Hij/zij dient hiertoe

actief het nieuwsbrief-vakje aan te vinken. De toestemming kan ten allen tijde

ingetrokken worden. Naar bestaande klanten kan onder het gerechtvaardigd belang,

en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief verstuurd

worden. Er zal op iedere nieuwsbrief een opt-out voorzien zijn.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden,

uitgezonderd aan enkele selectieve verwerkers die “Rehamot” bijstaan bij de uitoefening

van hun taken, zoals de beheerssoftware, de betalingsverwerking, boekhoudpakket

en een back-upservice.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “Rehamot” uw Persoonsgegevens ingevolge

een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving

moet onthullen. “Rehamot” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te

informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door “Rehamot” bewaard en verwerkt voor een periode

die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van

de contractuele relatie tussen de “Rehamot” en de gebruiker.


4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN


“Rehamot” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch

en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging,

de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van

persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane

verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “Rehamot” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of

indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een

derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door

elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige

verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw

computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid

ervan.


5. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:


U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens,

alsook van het gebruik dat “Matho Design” met uw persoonsgegevens maken.


5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Rehamot”.

Daarnaast heeft u steeds het recht om “Rehamot” te verzoeken uw persoonsgegevens

te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling

of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet

leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens

te beperken.


5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten

tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in

dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.


5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan

“Rehamot” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen

en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.


5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u

over het recht om die toestemming in te trekken.


5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Rehamot” daartoe te contacteren, hetzij per email

naar contact@rehamot.be, per post naar Schoendalestraat 111, 8793 Waregem of door

gebruik te maken van het contactformulier “Contact” op de Website, mits bijvoeging

van een kopie van Uw identiteitskaart.


5.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door

“Rehamot” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


5.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische

Gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274

48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een

voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


6. HYPERLINKS


Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het

mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website.

“Rehamot” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die

andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.


6. WIJZIGINGEN


Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy

Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 28/03/2018


COOKIE POLICY


WIE?


“Rehamot”

Schoendalestraat 111

8793 Waregem

Home

e-mail: contact@rehamot.be

BTW BE1003.235.690


WAT ZIJN COOKIES?


Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer

worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo

heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke

cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en

bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen

aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende

een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde

bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of

door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan

alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere

informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie

geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen

gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende

onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de

website te personaliseren aan de gebruiker. Meer informatie over de soorten cookies

kan u vinden op www.allaboutcookies.org.


“REHAMOT” MAAKT GEBRUIK VAN VOLGENDE COOKIES:


1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde

onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om

te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om

formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies

weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal

werken.


2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites

vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u

een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt de website gebruik van een

registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen

indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw

voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.


3. Third party cookies

Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:

– Google Analytics

Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, voor optout:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Deze cookie werd privacyvriendelijk ingesteld overeenkomstig de handleiding van de

Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_

privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf ).


BEHEER VAN COOKIES


Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen

van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen

gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers

de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw

computer of mobiel apparaat.

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies

zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende

handelingen uitvoeren:


Bij browser – Microsoft Internet Explorer

• In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.

• Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer

alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).

• Klik op ‘OK’.


Bij browser – Mozilla Firefox

• Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.

• Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd

wil worden’ niet is aangevinkt.

• Klik op ‘OK’.


Bij browser – Google Chrome

• Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.

• Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop

‘Content settings’.

• Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.


Bij browser – Safari

• Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’

optie.

• Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en

reclame cookies’ aan.

Click ‘Save’.


Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen

rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via contact@rehamot.be.

Laatst bijgewerkte versie: 28/03/2018